PRESENTASJON

HISTORIEN VÅR


Steinalderskogen barnehage ligger idyllisk til på Byåsen i Rørvik. Steinalderskogen barnehage har hjemsted i Vikna kommune, og med besøksadresse:Bureisarvegen 4, 7900 Rørvik
Trio barnehager as er et aksjeselskap. Eiere er Heimtun barnehage as og Sofie Leirvik og Lars Peder Brekk. Trio barnehager as står som eiere av Steinalderskogen barnehage. Daglig leder for selskapet er Sofie Leirvik som også er barnehagens styrer.
Vi flyttet inn i denne barnehagen i april 2011.
Steinalderskogen barnehage har et stort og spennende uteområde med i et variert landskap. Her er mange trær og mye grønt. Litt berg for klatring har vi også. En liten bekk renner inni skogen på regnværsdager og da samler vi vann i tønna vår. En del av området vårt er fredet av riksantikvaren da det ble funnet en båtøks fra steinalderen ca 3000 år tilbake. Vi leiker faktisk på en strand og en steinalder-boplass, derav det flotte navnet vårt.
Steinalderskogen barnehage har både storbarn -og småbarnsavdelinger. Vi er opptatt av at her skal det læres av hverandre, store og små kan sammen gå er et fint slagord syns vi. Vi deler inn i aldersbestemte grupper både til måltider,turer,forming og til kognitive læringsarenaer. Dette krever god planlegging og struktur i forberedelse og gjennomføring. En ansatt følger "gruppa si" over to uker før man går inn i en ny gruppe. På denne måten blir barna og de ansatte godt kjent med hverandre.